Ολοκληρωμένη λύση HRM για μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Soft1 HRM Express

all-in-one solution
για μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Η νέα εφαρμογή Soft1 HRM Express ενσωματώνει όλα όσα χρειάζονται οι μικρές και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να απλοποιήσουν και να αυτοματοποιήσουν την εκτέλεση εργασιών που σχετίζονται με τη διαχείριση των εργαζομένων τους, καλύπτοντας ταυτόχρονα όλες τις απαιτήσεις του ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ και της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας αναφορικά με την ψηφιακή οργάνωση του χρόνου εργασίας και την καθημερινή καταγραφή και αποστολή των δεδομένων προσέλευσης και αποχώρησης (των εργαζομένων τους).

Εξειδικευμένη λειτουργικότητα HR

 • Διαχείριση εργαζομένων/στελεχών
 • Οργανόγραμμα επιχείρησης
 • Ψηφιακή οργάνωση χρόνου εργασίας
 • Διαχείριση αδειών
 • Ημερολόγιο εργασίας

Soft1 HRM Express

Soft1 Ergani QR Scanner

Το Soft1 HRM Express περιλαμβάνει ένα πρωτοποριακό mobile application, το οποίο παρέχει τη δυνατότητα:

 • σάρωσης της κάρτας εργασίας του εργαζόμενου
 • καταγραφής των δεδομένων προσέλευσης και αποχώρησής του από το χώρο της εργασίας του
 • αυτόματης διαβίβασης όλων των δεδομένων στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ

Εργαλεία ελέγχου myErgani Tools

 • Έλεγχος προσέλευσης/αποχώρησης εργαζομένων
 • Εντοπισμός και διόρθωση σφαλμάτων διαβίβασης
 • Μαζική υποβολή δεδομένων, σε περίπτωση αδυναμίας διαβίβασης σε πραγματικό χρόνο
 • Διαβίβαση δεδομένων εργαζομένων από την επιχείρηση

myergani tools

Η εφαρμογή Soft1 HRM Express διατίθεται αποκλειστικά στο Cloud και για επιχειρήσεις με έως 50 εργαζόμενους, με το κόστος της ετήσιας συνδρομής να διαμορφώνεται ως ακολούθως:

Cloud Εφαρμογή

Ετήσια Συνδρομή

Soft1 HRM Express [ Έως 10 εργαζόμενοι ]

200 €

Soft1 HRM Express [ Επιπλέον 10 εργαζόμενοι ]

100 €

error: Content is protected !!
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.